Kapitalmarkedsdag 2010

Schibsted ASA (SCH) , Published 22/09/2010 11:02:28

Schibsted avholder i dag Kapitalmarkedsdag i Oslo. Presentasjonsmateriellet som benyttes kan lastes ned fra Schibsteds webside www.schibsted.no/ir. Presentasjonene kan følges via direkte webcast på samme nettside fra kl 12.00.

 

Utvalgte hovedelementer fra presentasjonene er følgende:
· Schibsteds strategi med to strategiske pilarer videreføres. For det første jobber konsernet med å videreutvikle posisjonen som en ledende europeisk aktør innenfor online rubrikk. Den andre strategiske pilaren er sterke Mediehus med ledende posisjoner innenfor print og online i Norge og Sverige samt internasjonalt.
· Schibsted offentliggjorde i dag at selskapet har tatt full kontroll over Europas tredje største rubrikknettsted, Leboncoin.fr, gjennom å kjøpe de siste 50 prosent av selskapet til en pris som verdsetter selskapet til EUR 400 mill. på 100 prosent basis. Dette er et uttrykk for konsernets vekstambisjoner innenfor Online rubrikk. Den sterke posisjonen i det franske markedet skaper samtidig mulighet for å utvikle nye onlinevirksomheter. Driftsinntektene for Leboncoin.fr vokser i 2010 med i størrelsesorden 100 prosent. Selskapet omsatte i første halvår for EUR 16 mill. og hadde en driftsmargin (EBITDA) på 59 prosent. Schibsteds vekst innenfor Online rubrikk vil i fremtiden komme både gjennom videreutvikling av eksisterende virksomheter, etablering av velfungerende konsepter i nye markeder og målrettede oppkjøp i nøkkelmarkeder.
· Mediehusene i Schibsted fortsetter arbeidet med effektivisering av driften gjennom økt grad av samarbeid på tvers av enheter. Dette danner grunnlaget for fortsatt god evne til innovasjon og ytterligere styrking av de redaksjonelle kjerneproduktene, og gjennom dette solid økonomisk utvikling i fremtiden.
· Utvikling av modeller for brukerbetaling for redaksjonelt innhold på nettet er en prioritert oppgave i Schibsteds mediehus. Flere av avisene vil lansere betalte online-produkter for iPad i løpet av 2010 og 2011.
· Schibsted har gjennom det svenske selskapet Schibsted Tillväxtmedier gode resultater fra utvikling av ny onlinevirksomhet basert på de veletablerte sterke trafikkposisjonene i Sverige. En tilsvarende organisasjon vil bli etablert i Norge, med ambisjon om å styrke innovasjon og veksttakt også her.

 

Finansielle måltall
Schibsted har i dag offentliggjort finansielle måltall for de neste 3-5 år. Konsernet vil jobbe mot og innfri målene gitt snittet i en konjunktursyklus. De viktigste målene er som følger:
· EBITA-margin: 10-12 prosent.
· Vekst i driftsinntekter: 5 prosent.
· Finansiell gearing: NIBD/EBITDA 1-2x. I spesielle situasjoner opp til 3x, men da med en plan for reduksjon til normalt nivå.
· Utbyttepolitikk: 25-40 prosent av kontantstrøm.
· Egenkapitalandel: 35-50 prosent, minimum 25 prosent.

 

 

Kontaktpersoner:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Tel: +47 916 86 695
Jo Christian Steigedal, IR-direktør. Tel: +47 415 08 733

 

 

Oslo, 22. september 2010
SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

 

 

Schibsted er et skandinavisk mediekonsern med ambisjoner om å bli blant de ledende i Europa. I dag har konsernet markedsledende posisjoner online og på papir i Norge, Sverige og internasjonalt gjennom sterke mediehus og online rubrikkvirksomhet. Schibsteds vekststrategi er bygget på et tett samspill mellom merkevarer, innhold og kanaler – print, online og mobil. Konsernet har 7.500 ansatte og virksomhet i 26 land. I 2009 var driftsinntektene NOK 12,7 mrd., og driftsresultatet (EBITA) NOK 832 mill. Schibsted er notert på Oslo Børs (ticker: SCH).

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12