Kapitalmarkedsdag

Schibsted ASA (SCH) , Published 24/03/2006 09:03:41

Schibsted avholder i dag Kapitalmarkedsdag i Paris. Programmet inneholder en gjennomgang av hele konsernets virksomhet. De viktigste punktene i gjennomgangen er:
 • Fortsatt sterk vekst for alle nettaktivitetene
 • Schibsted vurderer å lansere rubrikktjenester i Slovenia og Kroatia i samarbeid med det østerrikske mediehuset Styria
 • Sterk utvikling for Hitta.se
 • Aftonbladet har fått konsesjon for “Storstads TV” i det digitale bakkenettet
 • Fortsatt opplagsfall og svakt annonsesalg i VG. Opplaget har hittil i år har vært ca. 30.000 lavere enn i samme periode i fjor, mens annonseinntektene i samme periode er redusert med ca. 10 % til tross for høyt annonsevolum. Som et resultat av den svake utviklingen er det iverksatt tiltak som vil redusere faste kostnader med ca. kr 20 mill. Ledelsen vil også diskutere ytterligere tiltak med de tillitsvalgte – eventuelle nye tiltak vil bli kommunisert i forbindelse med 1. kvartalsresultatene
 • Veksten i stillingsannonsering i Aftenposten fortsetter, men kortsiktig noe svakere markeder innen eiendom og merkevare gjør at totalen for papiravisen havner på nivå med fjorårets 1. kvartal
 • Økt satsing på nye produkter som A-magasinet, redaksjonell satsing på Aften og fulldistribusjon av Aften øker kostnadsnivået vesentlig i 2006 sammenliknet med 2005
 • Fortsatt positiv annonseutvikling i Aftonbladet, men noe svak opplagsutvikling – nedgang på 4 % i februar
 • Fortsatt positiv annonseutvikling og opplagsvekst for 12.måned på rad for SvD – opplaget i februar var 7 % høyere enn i fjor
 • Lansering av 20 Minutter i Tyskland prioriteres ikke
 • Kostnadsøkning og god inntektsvekst for 20 Minutter Spania. Forventet nedgang i driftsresultat i 1.kvartal 2006 og omtrent nullresultat forventet for året som helhet
 • Svak start på året for 20 Minutter Frankrike, men god inntektsvekst og første måned med positivt driftsresultat i mars. Forventet svakt negativt driftsresultat i 2006 inkludert investeringer i nettaktiviteter
 
Presentasjonsmaterialet som vil bli benyttet er tilgjengelig på www.schibsted.no.
 
 
Vision

 
Sweden

 
Hitta.se

 
Norway

 
International

 
Organic growth & Finance

 
Outlook

 
 
Kontaktperson:
Konserndirektør økonomi og finans Trond Berger, tlf. 91 68 66 95.
 
 
Oslo, 24.mars 2006
Schibsted ASA
 
Astrid Thommesen Sæbø
Investor Relations