Kapitalmarkedsdag

Schibsted ASA (SCH) , Published 18/05/2004 14:03:01

Detaljert program vil legges ut på www.schibsted.no i forkant av arrangementet.
 
Påmelding innen tirsdag 1. juni kl 11.00 på www.finansanalytiker.no
 
Kontaktperson: Gisle Glück Evensen, telefon 23 10 66 49 eller 9180 0566
 
 
Oslo, 18. mai 2004
Schibsted ASA
 
Gisle Glück Evensen
Investor Relations