Kapitalmarkedsdag

Schibsted ASA (SCH) , Published 28/03/2007 12:48:00

Schibsted avholder i dag Kapitalmarkedsdag der konsernledelsen og ledere fra datterselskaper presenterer sine virksomhetsområder. De viktigste punktene i gjennomgangen er:
 
Konsernutvikling og strategi
 
 • Konsernet viderefører sin mediehusstrategi der etablering av nye nettkonsepter via eksisterende posisjoner er et viktig element
 • Visjons- og strategiarbeidet fra 2006 fortsetter med mål om å gjøre Schibsted til Europas mest attraktive mediekonsern
 • Videreutvikling i Skandinavia drives med tanke på økt tilstedeværelse i alle kanaler og til alle tidspunkter i mediedøgnet
 • Schibsted skal hovedsakelig styrke sin internasjonale posisjon via mediehus i utvalgte kjernemarkeder
 • Videre vekst for etablerte rubrikknettsteder skjer blant annet via nye vertikaler, dypere involvering i verdikjeden og vekst innen nye annonseprodukter
 • Nye konsepter som blogger, nettsamfunn og web-TV gir gode muligheter for vekst både innen trafikk og annonseinntekter for Schibsteds nettaviser
 
Finansiell status i 1. kvartal 2007 (sammenlignet med 1. kvartal 2006)
 
 • Fortsatt sterk inntektsutvikling for nettaktiviteter som VG Nett, FINN, Blocket og International Classifieds (Trader)
 • Svakere inntektsutvikling enn ventet for Aftonbladet Nya Medier
 • Katalogvirksomheten Hitta har nå høyere trafikk enn Eniro i Sverige, en posisjon som gir grunnlag for sterkt salg og økte markedsandeler innen katalogmarkedet på nett i Sverige
 • God annonseinngang og bedre opplagsutvikling enn tidligere for papiravisen VG
 • God vekst i rubrikkannonseinntektene for papiravisen Aftenposten
 • Opplagsnedgang på 3,6 % per februar og annonseinntekter omtrent på nivå med fjoråret i 1. kvartal for papiravisen Aftonbladet
 • Svakere annonseinngang enn ventet og gode lesertall for gratisavisen Punkt SE
 • Fortsatt god utvikling for SvD både på annonse- og opplagssiden
 • Fortsatt nedgang i inntektene på papir for International Classifieds (Trader)
 • Gode resultater for 20 Minutter i Spania, noe svakere inngang på året for 20 Minutter i Frankrike
 
Presentasjonsmaterialet som vil bli benyttet er tilgjengelig på www.schibsted.no
 
Kontaktperson:
Konserndirektør økonomi og finans Trond Berger, tlf. 91 68 66 95.
 
Oslo, 28. mars 2007
Schibsted ASA