Kjell Aamot går av som konsernsjef senest 1. mars 2010

Schibsted ASA (SCH) , Published 27/03/2009 08:00:00

Kjell Aamot går av som konsernsjef i Schibsted ASA. Det skjer senest 1. mars 2010. Styret i konsernet har startet prosessen med å finne Aamots etterfølger.
 
Kjell Aamot har vært konsernsjef i Schibsted ASA siden konsernet ble dannet i 1989. Han er en av de topplederne i et norsk børsnotert selskap som har sittet lengst i konsernsjef-funksjonen.
 
Det var Aamot selv som tok initiativet overfor Schibsted ASAs styreleder, Ole Jacob Sunde, for å drøfte sin avgang som konsernsjef i Schibstedkonsernet. Resultatet av drøftingene er en avtale som ble vedtatt av selskapets konsernstyre i går.
 
Kjell Aamot fortsetter i sin stilling som konsernsjef inntil Schibsteds styre har funnet en etterfølger og vedkommende kan tiltre, forutsatt at det skjer innen 1. mars neste år.
 
Etter at en ny konsernsjef har tiltrådt, står Aamot til disposisjon for konsernet inntil han fyller 60 år 7. september 2010.
 
Schibsted ASA innkaller til pressekonferanse i dag kl. 10.00 med konsernsjef Kjell Aamot og styreleder Ole Jacob Sunde i konsernets lokaler i Apotekergaten 10 i Oslo.
 
Kontaktpersoner:
Media: Konserndirektør Jan Erik Knarbakk, mob. 90 10 00 19
Investorer/analytikere: IR-direktør Jo Christian Steigedal, mob. 41 50 87 33
 
Oslo, 27. mars 2009
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal
IR-direktør