Kjøp av aksjer i Media Norge ASA

Schibsted ASA (SCH) , Published 23/12/2010 08:40:00

Schibsted har avtalt å kjøpe 1.717.149 aksjer i Media Norge ASA fra Vital Forsikring ASA til kurs NOK 72,50 pr. aksje. Schibsted øker med dette eierandelen i Media Norge ASA fra 80,6 til 82,3 prosent.

To tredjedeler av oppgjøret vil skje i form av kontanter, mens én tredjedel vil skje i form av aksjer i Schibsted ASA fra konsernets beholdning av egne aksjer. Bytteforholdet baseres på gjennomsnittlig kurs for Schibsted-aksjen 22. desember 2010, som var NOK 171,35. Det innebærer at Schibsted reduserer beholding av egne aksjer med 242.181.

Transaksjonen er ventet å bli gjennomført innen utgangen av 2010. Etter dette er Schibsteds beholdning av egne aksjer 4.230.440, hvorav 4.190.940, er eid av Schibsted ASA og 39.500 er eid av datterselskapet Bergens Tidende AS.

Kontaktperson:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Mobil: +47 916 86 695

 

Oslo, 23. desember 2010

SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal

IR-direktør

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12