Kjøp av aksjer i Media Norge ASA

Schibsted ASA (SCH) , Published 06/01/2011 08:00:00

Schibsted Media Group har avtalt å kjøpe til sammen 1.544.547 aksjer i Media Norge ASA fra Else M. Stockfleth, Jan B. Stockfleth, Reidar E. Stockfleth og  Johannes Benestad AS til kurs NOK 72,50 pr. aksje.

 

Oppgjøret vil delvis skje i form av kontanter og delvis i form av aksjer i Schibsted ASA fra konsernets beholdning av egne aksjer. Bytteforholdet baseres på gjennomsnittlig kurs for Schibsted-aksjen 22. desember 2010, som var NOK 171,35. Det innebærer at Schibsted reduserer beholdning av egne aksjer med 163.378.

 

Schibsted har også gitt et tilbud om å kjøpe 340.000 aksjer i Media Norge ASA fra Avisen Agder AS til kurs NOK 72,50 med kontant oppgjør. Transaksjonen er avhengig av styrebehandling i Avisen Agder AS.

 

Disse transaksjonene vil øke Schibsteds eierandel i Media Norge ASA fra 82,3 til 84,2 prosent.

 

Transaksjonen er ventet å bli gjennomført i løpet av de nærmeste dagene. Etter dette er Schibsteds beholdning av egne aksjer 4.067.062, hvorav 3.850.940, er eid av Schibsted ASA og 39.500 er eid av datterselskapet Bergens Tidende AS.

 

Kontaktperson:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Mobil: +47 916 86 695

 

Oslo, 6. januar 2011

SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal

IR-direktør

 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12