Kjøp av Milanuncios ventes å bli gjennomført i 2. kvartal 2014

Schibsted ASA (SCH) , Published 24/04/2014 15:25:00

Schibsted Media Group offentliggjorde 13. februar 2014 en avtale om å kjøpe det spanske online rubrikknettstedet Milanuncios.com. 24. april 2014 ble transaksjonen meldt til de spanske konkurransemyndighetene (CNMC).

Schibsted har vært i dialog med CNMC siden offentliggjøringen av avtalen. Schibsted venter at oppkjøpet vil bli godkjent av myndigheten. Transaksjonen vil trolig bli gjennomført i løpet av 2. kvartal 2014.

Oslo, 24. april 2014
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12