Kjøp av Milanuncios ventes å bli gjennomført i 3. kvartal 2014

Schibsted ASA (SCH) , Published 10/06/2014 15:00:00

Det vises til børsmelding datert 24. april 2014 vedrørende forventet gjennomføring av oppkjøpet av Milanuncios.com, en spansk rubrikk-nettside.

Kjøpsavtalen ble meldt til de spanske konkurransemyndighetene (CNMC) 24. april 2014, og Schibsted ventet på det tidspunktet at avtalen ville bli godkjent av myndigheten i tide til at transaksjonen skulle bli gjennomført innen utgangen av 2. kvartal 2014.

I dag har CNMC gjort det kjent at det er behov for mer tid til å analysere markedet og trekke en konklusjon, og det er besluttet å ta saken til «fase 2». Schibsted venter at transaksjonen vil bli gjennomført innen utgangen av 3. kvartal 2014.

Kontaktperson:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Tlf: +47 916 86 695

Oslo, 10. juni 2014
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.