Kjøp og tilbudsplikt i Stavanger Aftenblad

Schibsted ASA (SCH) , Published 14/05/2007 08:53:45

(Oslo, 14.05.07): Schibsted ASA kjøper de to aksjepostene i Stavanger Aftenblad som har vært kontrollert av Stig Fredriksson gjennom selskapene Vinkelaften AB og Herenco AB.
 
– Kjøpet bygger på en helhetsvurdering der hensynet til Media Norge er et av flere momenter, sier Birger Magnus, konserndirektør i Schibsted Norge.
 
Schibsted ASA (Schibsted) inngikk 11. mai 2007 avtale om kjøp av samlet 1 506 730 aksjer i Stavanger Aftenblad ASA (“Aftenbladet”), herav 774 830 aksjer fra Vinkelaften AB (“Vinkelaften”) og 731 900 aksjer fra Herenco AB (“Herenco”). Kjøpesummen er kr 234,33 per aksje.  Schibsted vil fremsette tilbud om kjøp av de øvrige aksjene i Aftenbladet i samsvar med reglene om pliktige tilbud i verdipapirhandelloven. Det vil bli tilbudt en pris på kr 234,33 pr aksje.
 
– Det er flere hensyn som ligger bak aksjekjøpet og tilbudsplikten som dermed utløses. Det gir aksjonærene i Stavanger Aftenblad anledning til å velge seg ut nå, eller til å bli med på en oppside gjennom etableringen av Media Norge. Kjøpet forenkler også veien videre for Media Norge. Og om Media Norge mot formodning ikke skulle bli etablert i første omgang, forenkler kjøpet likevel aksjonærstrukturen i Stavanger Aftenblad, sier Birger Magnus.
 
Media Norge opprettes på initiativ av ledelsen i mediehusene Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen og Aftenposten. Den bærende ideen er å møte utfordringen fra den digitale verden gjennom en felles satsing på digitale løsninger og effektiv drift. Media Norge skal trygge det fremtidige inntektsgrunnlaget for fire uavhengige regionale aviser som kjennetegnes av kvalitetsjournalistikk og nærhet til sine lesere.
 
– Som kjent vil Schibsted komme under lovens eierskapsbegrensning gjennom salget av aksjene i Adresseavisen, og vi regner derfor med at Medietilsynet vil godkjenne Media Norge i prosessen som begynner etter at tilsynets høringsrunde avsluttes 18. mai. Vi har også en god dialog med Konkurransetilsynet, som vil motta svar på sitt inngrepsvarsel om noen dager, sier Magnus.
 
Forutsatt at Aftenbladets styre samtykker i aksjeervervet, vil Schibsted eie 3 875 370 aksjer i Aftenbladet. Dette tilsvarer 52,9 % av aksjekapitalen. Kjøpet og eventuelle kjøp som følger av tilbudsplikten vil ikke endre Schibsteds eierandel i Media Norge, som er fastlagt til 50,1 prosent av aksjene i det framtidige selskapet.
 
Det vises ellers til dagens børsmelding om kjøpet.
 
Ytterligere kommentarer:
Konserndirektør Schibsted Norge, Birger Magnus, tlf.: 90 03 00 93
 
Oslo, 14. mai 2007
SCHIBSTED ASA