Konsernregnskap per 30.6.2005

Schibsted ASA (SCH) , Published 11/08/2005 16:30:00

Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted – konsern per 30.6.2005. Vedlagt følger delårsrapport – 2. kvartal 2005.
 
Informasjon på Internett:
Schibsteds delårsrapport og presentasjon er tilgjengelig på Internett:
 
Schibsteds hjemmeside: http://www.schibsted.no/no/
 
 • Konsernet leverer i 2. kvartal et sterkt resultat med et driftsresultat (EBITA) på kr 309 mill. (kr 228 mill.) Resultatet gir en driftsmargin på 12 % (10 %).
 • Sterkt annonsemarked i 2. kvartal for konsernets aviser og TV kanalene.
 • Økt nysatsning belaster resultatregnskapet med ca. kr 35 mill. – 40 mill. i 2. kvartal.
 • Fortsatt positiv utvikling for konsernets nettaktiviteter. Nettaktivitetene utgjør i 2. kvartal 20 % (21 %) av konsernets driftsresultat (EBITA).
 • FINN leverer sitt beste kvartalsresultat noensinne og har en driftsmargin på 50 %.
 • Aftonbladet fortsetter å levere sterke tall og annonseinntektene er historisk høye.
 • Aftenposten fortsetter å øke annonseinntektene, hovedsakelig som følge av et bedre stillingsmarked.
 • VG har i 2. kvartal høye annonseinntekter, men økt satsning på produktutvikling medfører økte kostnader. Opplagsfallet i VG fortsetter inn i 2. kvartal. 
 • Svenska Dagbladet øker i 2. kvartal både annonseinntektene og opplaget, og leverer et godt resultat med et driftsresultat på SEK 4 mill. (SEK -10 mill.)
 • Metronome Film & Television har i 2. kvartal en omsetningsøkning på 30 % i forhold til fjoråret og god ordrereserve for 2. halvår.
 • Sandrew Metronomes resultat er i 2. kvartal påvirket av salg av de svenske kinoene og endret distribusjonssamarbeid med Warner Home Video.
 • TV 2 og TV4 leverer sterke tall i 2. kvartal som følge av et godt annonsemarked.
 • Nye leserundersøkelser viser at 20minutos (Spania) opprettholder sin posisjon som Spanias 3. største avis med 2 129 000 daglige lesere.

 •  

  Konsernsresultat (IFRS)
   

   
   
  Oslo, 11. august 2005
   
   
  Rapporten inklusive tabeller kan lastes ned fra følgende link: 
   
  Presentasjon av rapporten kan lastes ned fra følgende link: