Konsernregnskap per 30.6.2006

SCHIBSTED ASA (SCH) , Published 17/08/2006 16:49:00

Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted – konsern per 30.6.2006. Vedlagt følger delårsrapport – 2. kvartal 2006.
 
Informasjon på Internett:
Schibsteds delårsrapport og presentasjon er tilgjengelig på Internett:
 
 
Schibsteds hjemmeside:        http://www.schibsted.no/no/
HUGIN Online:                        http://www.huginonline.no/SCH
 
 
Hovedpunkter (Tall i parentes viser tilsvarende periode i 2005.)
 
 • Konsernet leverer et driftsresultat i 2. kvartal på kr 295 mill. (309 mill.) Resultatet gir en driftsmargin på 11 % (12 %)
 • Økte investeringer i nye prosjekter belaster resultatregnskapet med kr 85 mill. (35 mill.) i 2. kvartal
 • Underliggende vekst i driftsresultatet er i overkant av 10 %
 • Konsernets nettaktiviteter har en inntektsvekst på over 60 % og andel driftsresultat er 24 %
 • Betydelig nedgang i driftsresultat for TV 2 Gruppen som følge av kostnader til fotballrettigheter
 • Aftonbladet viser sitt beste kvartalsresultat og forbedrer driftsresultatet med 43 % sammenlignet med fjoråret
 • 26. juni økte Aftonbladet utsalgsprisen til SEK 9 på hverdager og til SEK 10 på søndager
 • Sterk annonsevekst for Aftonbladets nettaktiviteter, en økning på 79 % sammenlignet med året før
 • Godt kvartalsresultat for Aftenposten papiravis og høy inntektsvekst for rubrikktjenester på nett
 • Fortsatt opplagsfall i VG, men økte annonseinntekter både for papir- og nettutgaven bidrar til at driftsresultatet er høyere enn fjoråret
 • Svenska Dagbladet leverer ett av sine beste kvartalsresultater som følge av økte annonse- og opplagsinntekter
 • 20 Minutter viser en vekst i inntektene på 23 % i Spania og 34 % i Frankrike
 • En ny leserundersøkelse viser at 20minutos i Spania nå er den mest leste avisen med 2 448 000 lesere
 • Konsernets aktiviteter i Estland øker annonseinntektene i 2. kvartal med 30 %
 • Konsernets internasjonale rubrikktjenester har en positiv utvikling både i trafikk og antall brukere i 2. kvartal
 • Schibsted kjøpte utvalgte deler av Trader Classified Media i juli – International Classifieds (kjøpt). Selskapene vil bli konsolidert inn i regnskapene fra 3. kvartal
 • International Classifieds (kjøpt) viser i 2. kvartal en fortsatt sterk inntektsvekst i nettaktivitetene (57 %) og resultatutviklingen er i tråd med forventningene
 
 

 
 
 
Oslo, 17. august 2006
 
Rapporten inklusive tabeller og presentasjon av rapporten kan lastes ned fra følgende linker: