Konsernregnskap per 30.6.2007

Schibsted ASA (SCH) , Published 17/08/2007 07:01:00

Konsernstyret behandlet regnskapet for Schibsted – konsern per 30.6.2007 i møtet 16. august. Vedlagt følger delårsrapport – 2. kvartal 2007.
 
Informasjon på Internett:
 
HUGIN Online:                                   http://www.huginonline.no/SCH
 
Hovedpunkter (Tall i parentes viser tilsvarende periode i 2006.)
 
 • Konsernet leverer et rekordresultat i 2. kvartal med et driftsresultat (EBITA) på kr 413 mill. (295 mill.) Resultatet gir en driftsmargin på 12 % (11 %). Resultat korrigert for nysatsninger er kr 570 mill. (380 mill.)
 • Økte investeringer i nye prosjekter belaster resultatregnskapet med kr 157 mill. (85 mill.) i 2. kvartal
 • Konsernets nettaktiviteter har i 2. kvartal en inntektsvekst på 43 % (før kjøp datterselskap). Andel av konsernets driftsresultat (EBITA) er 40 % (etter kjøp datterselskap)
 • Nettaktivitetene til International Classifieds (ex-Trader) har en inntektsvekst på 48 %
 • Fortsatt sterk resultatvekst for FINN og Blocket
 • Sterk salgsvekst og ledende markedsposisjon for Hitta
 • God annonseinngang og bedret opplagssituasjon for papiravisene VG, Aftenposten og Svenska Dagbladet
 • Resultatnedgang for papiravisen Aftonbladet – 2. kvartal 2006 var sterkt som følge av fotball VM. Prisøkning til SEK 10,- og kostnadskutt vil gi positiv resultateffekt i 2. halvår
 • Svakere annonsevekst i Aftonbladet Nya Medier
 • Satsingen på Punkt SE og TV7 gir betydelig resultatbelastning for Aftonbladet
 • Gevinst på kr 198 mill. for salget av hovedkontoret i Apotekergaten 10 i Oslo i 2. kvartal
 • Media Norge partene har sendt klage på Medietilsynets vedtak om å stoppe Media Norge-fusjonen. Endelig avgjørelse ventes i løpet av høsten
 
KONSERNRESULTAT (hovedtall)
 
1) Driftsresultat før avskrivninger, nedskrivning goodwill og andre inntekter og kostnader.
 
 
Oslo, 17. august 2007
 
 
Rapporten inklusive tabeller og presentasjon av rapporten kan lastes ned fra følgende linker: