Konsernregnskap per 30.9.2005

Schibsted ASA (SCH) , Published 03/11/2005 16:30:23

Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted – konsern per 30.9.2005. Vedlagt følger delårsrapport – 3. kvartal 2005.
 
Informasjon på Internett:
Schibsteds delårsrapport og presentasjon er tilgjengelig på Internett:
 
Schibsteds hjemmeside:        http://www.schibsted.no/no/
HUGIN Online:                     http://www.huginonline.no/SCH
 
 • Konsernet leverer i 3. kvartal et godt resultat med et driftsresultat (EBITA) på kr 231 mill. (kr 255 mill.) Resultatet gir en driftsmargin på 10 % (11 %).
 • Økt nysatsning belaster resultatregnskapet med ca. kr 40 mill. i 3. kvartal.
 • Sterke annonsetall tiltross for et sesongmessig svakt 3. kvartal.
 • Aftenposten fortsetter sin positive utvikling i 3. kvartal, og viser en vekst i kvartalet på topp- og bunnlinjen, hvor inntektene øker både fra annonse og opplag. Aftenposten lanserte sitt A-magasin 21. oktober.
 • FINN leverer sitt beste 3. kvartalsresultat noensinne.
 • VG har i 3. kvartal en fortsatt nedgang i opplaget, samtidig har VGs leserdekning aldri vært høyere. VGs nye helgemagasin ble lansert 22. oktober, og magasinet ble godt mottatt i markedet.
 • For Svenska Dagbladet øker både annonseinntektene og opplaget, og selskapet viser sitt beste 3. kvartalsresultat noensinne.
 • Svenska Dagbladet lanserte i oktober en næringslivsavis på nett, n24.se. Etter tre uker er n24.se Sveriges nest største nettsted innen næringsliv.
 • Aftonbladet viser sterke tall i 3. kvartal, og annonseinntektene er historisk høye. Nye prosjekter belaster regnskapet med økte kostnader i 3. kvartal. Salget av annonsering knyttet til søketjenesten Hitta.se har blitt godt mottatt i markedet.
 • Den positive utviklingen for konsernets nettaktiviteter fortsetter. Nettaktivitetene utgjør i 3. kvartal 20 % (17 %) av konsernets driftsresultat (EBITA) og inkluderer satsningen på Schibsted Søk. Schibsted Søk lanserte sin søketjeneste, sesam.no, 1. november.
 • Nye lanseringer i 5 byer for 20minutos (Spania) gir styrket posisjon for gratisavisen.
 • Metronome Film & Television har i 3. kvartal en omsetningsøkning på 43 % i forhold til fjoråret.
 • Sandrew Metronomes resultat er i 3. kvartal påvirket av endret distribusjonssamarbeid med Warner Home Video.
 • TV 2s omsetning fortsetter å øke, men resultatet er i 3. kvartal påvirket av nysatsingene. For TV4 forventes et betydelig bedre resultat i 3. kvartal i forhold til fjoråret.
 • Forlagsvirksomheten fortsetter resultatfremgangen.
 
 
Konsernsresultat (IFRS)
 
 
 
 
Oslo, 3. november 2005
 
 
 
Rapporten inklusive tabeller kan lastes ned fra følgende link: 
 
Presentasjon av rapporten kan lastes ned fra følgende link: