Konsernregnskap per 30.9.2006

Schibsted ASA (SCH) , Published 02/11/2006 16:34:00

Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted – konsern per 30.9.2006. Vedlagt følger delårsrapport – 3. kvartal 2006.

Informasjon på Internett:
 
Schibsteds hjemmeside: http://www.schibsted.no/no/

 

Hovedpunkter (Tall i parentes viser tilsvarende periode i 2005.)
  • Konsernets driftsresultat (EBITDA) i 3. kvartal er kr 365 mill. (314 mill.) Resultatet gir en driftsmargin på 13 % (14 %)
  • Økte investeringer i nye prosjekter belaster resultatregnskapet med kr 75 mill. (40 mill.) i
    3. kvartal
  • Konsernets nettaktiviteter har i 3. kvartal en inntektsvekst på 69 % (før kjøp). Andel av konsernets driftsresultat (EBITA) er 41 % (etter kjøp)
  • International Classifieds (Trader) viser i 3. kvartal en resultatutvikling i tråd med forventningene. Nettaktivitetene har en inntektsvekst på 58 %.
  • I oktober lanserte Aftonbladet både gratisavisen Punkt SE i Stockholm, Göteborg og Malmö og TV-kanalen TV7 i det digitale bakkenettet
  • Schibsted har i oktober solgt sin eierandel i norske TV2 til Egmont og A-pressen for kr 1,15 mrd. Forventet regnskapsmessig gevinst i 4. kvartal vil være ca kr 940 mill.
  • For Media Norge vil endelige fusjonsplaner med vedtekter, bytteforhold og andre detaljer bli behandlet i avisenes styrer i midten av november. Det legges opp til generalforsamlinger i desember og børsnotering av selskapet i mars/april 2007.
 
1) Driftsresultat før avskrivninger, nedskrivning goodwill og andre inntekter og kostnader
 
 
Oslo, 2. november 2006
 
 
Rapport inklusive tabeller og presentasjon kan lastes ned fra følgende linker: