Konsernregnskap per 30.9.2007

Schibsted ASA (SCH) , Published 02/11/2007 07:01:14

Konsernstyret behandlet regnskapet for Schibsted – konsern per 30.9.2007 i møtet 1. november. Vedlagt følger delårsrapport – 3. kvartal 2007.
 
Informasjon på Internett:
 
Hovedpunkter (Tall i parentes viser tilsvarende periode i 2006.)
 • Konsernet leverer et driftsresultat (EBITA) i 3. kvartal på kr 257 mill. (239 mill.) Resultatet gir en driftsmargin på 8 % (8 %). Resultat korrigert for nysatsninger er kr 378 mill. (314 mill.)
 • Konsernets nettaktiviteter har i 3. kvartal en inntektsvekst justert for kjøp / salg av virksomhet på 40 %. Andel av konsernets driftsresultat (EBITA) er 56 %
 • Sterk resultatvekst for FINN, Blocket/Bytbil og VG Multimedia
 • Sterk salgsvekst og ledende markedsposisjon for Hitta
 • Noe svakere annonsevekst og resultatnedgang for Aftonbladet Nya Medier
 • Nettaktivitetene til International Classifieds (tidligere Trader) har en inntektsvekst på 55 %, mens inntektene på papir faller med 21 % i det sesongmessig svake 3. kvartal
 • Infojobs styrker sin markedsposisjon og er det klart ledende rubrikknettstedet for stilling både i Spania og Italia
 • Vellykket introduksjon av betalte annonser for rubrikknettstedet Segundamano i Spania
 • Sterk annonseinngang for papiravisene Aftenposten og VG
 • Prisøkning til SEK 10,- og kostnadsreduksjoner gir resultatvekst for papiravisen Aftonbladet
 • Satsingen på Punkt SE og TV7 gir betydelig resultatbelastning for Aftonbladet konsern
 • Schibsted Søk har besluttet årlige kostnadsbesparelser på kr 130 mill. med kr 90 mill. i effekt for Schibsted-konsernet
 • Konsernet har andre inntekter og kostnader på kr -137 mill. i 3. kvartal, hovedsakelig som følge av restruktureringer i Aftonbladet og Schibsted Søk
 • Media Norge partenes klage på Medietilsynets vedtak om å forby fusjonen behandles nå av den uavhengige Klagenemnda for medieeierskap. Endelig avgjørelse ventes innen utgangen av året
 
KONSERNRESULTAT (hovedtall)


 
1) Driftsresultat før avskrivninger, nedskrivning goodwill og andre inntekter og kostnader.
 
Oslo, 2. november 2007
 
 
Rapporten inklusive tabeller og presentasjon av rapporten kan lastes ned fra følgende linker: