Konsernregnskap per 30.9.2008

Schibsted ASA (SCH) , Published 07/11/2008 06:58:00

Konsernstyret behandlet den 6. november 2008 regnskapet for Schibsted – konsern per 30.9.2008. Vedlagt følger delårsrapport for 3. kvartal 2008.
 
 
Hovedpunkter i 3. kvartal 2008
(Tall i parentes viser tilsvarende periode i 2007.)
 
 •          Konsernet hadde i 3. kvartal 2008 et driftsresultat (EBITA) på NOK 213 mill. (257 mill.) Dette gir en driftsmargin på 6,7 % (8,1 %).
 •          Nettaktivitetene i Schibstedkonsernet hadde i 3. kvartal en inntektsvekst på 22 %. 80 % av konsernets driftsresultat kom fra nettaktivitetene (56 %).
 •          Konsernet har iverksatt et lønnsomhetsprogram som skal gi en effekt på konsernets driftsresultat (EBITA) på NOK 500 mill. i 2009.
 •          Finanskrisen har påvirket konsernets driftsinntekter neg­ativt. Særlig har utviklingen vært svak i andre halvdel av september. Rubrikk­annonser på papir er spesielt påvirket. Driftsinntektene økte i 3. kvartal med 0,1 %, hvorav annonse­inntektene falt med 3 %.
 •          Produktutvikling og prisøkninger for redaksjonelle pro­dukter gir stabile opplagsinntekter for Schibsted til tross for redusert opplag for VG og Aftonbladet.
 •          Lånefasilitet på EUR 500 mill. med tre års løpetid er undertegnet. Dette til erstatning for brofinansiering etablert ved oppkjøpet av Trader International Classifieds i 2006.
 •  
  Schibsted konsern – Hovedtall pr 30. september 2008
   
   
  Kontaktperson:
  Konserndirektør økonomi og finans, Trond Berger, tlf: 91 68 66 95
   
   Oslo, 7. november2008
  SCHIBSTED ASA
   
  Jo Christian Steigedal
  IR-direktør