Konsernregnskap per 31.12.2008

Schibsted ASA (SCH) , Published 27/02/2009 06:59:00

Konsernstyret behandlet den 26. februar 2009 regnskapet for Schibsted – konsern per 31.12.2008. Vedlagt følger delårsrapport for 4. kvartal 2008.
 
 
Hovedpunkter i 4. kvartal 2008 – Svake rubrikkmarkeder, men fortsatt god internettvekst
(Tall i parentes viser tilsvarende periode i 2007.)
 
 •          Konsernet hadde i 4. kvartal et driftsresultat (EBITA) før inntekt på tilknyttede selskap på NOK 80 mill. (NOK 221 mill.). Inkludert effekt fra tilknyttede selskaper var EBITA NOK -100. Korrigert for nedskrivninger og restruktureringskostnader i effekter i forbindelse med tilknyttede selskaper var EBITA NOK 62 mill.
 •          Nettaktivitetene i Schibsted-konsernet hadde 4. kvartal en inntektsvekst på 17 prosent til NOK 864 mill. Driftsmarginen var 10 prosent (13 %).
 •          Økt arbeidsledighet og svake eiendomsmarkeder som følge av at finanskrisen har gått over i en realøkonomisk nedgangsperiode har ført til betydelige fall i rubrikkmarkedene på papir i alle Schibsteds markeder. Også rubrikkannonser på internett er rammet i form av svakere veksttakt, eller for enkelte kategorier tilbakegang
 •          Konsernets samlede driftsinntekter falt i 4. kvartal med 2 prosent, hvorav annonse­inntektene falt med 7 prosent.
 •          Produktutvikling og prisøkninger for redaksjonelle pro­dukter motvirker effekten av reduserte opplagsvolum for VG og Aftonbladet.
 •  
 •          Schibsted gjør kraftige grep for å motvirke effekten av finanskrisen og sikre finansiell handlefrihet. Et omfattende lønnsomhetsprogram med samlet effekt på NOK 1 mrd. i 2009 er iverksatt.
 •          Økt trykk blir lagt på strukturelle grep. Etableringen av Media Norge fortsetter, og en samordning av virksomhetene i Aftonbladet og Svenska Dagbladet i et nytt Schibsted Sverige vil bli iverksatt.
 •          Investering i organiske prosjekter blir i 2009 redusert betydelig sammenlignet med 2008.
 •          Konsernet har inngått avtale med sine bankforbindelser om nye begrensninger i låneavtalene, som gir økt finansiell fleksibilitet. Dette sikrer handlingsrom og tid til å gjennomføre ønskede tiltak.
 •          Utbytte foreslått til NOK 2,00 pr. aksje (NOK 6,00)

 •  
  Schibsted konsern – Hovedtall per 31.12.2008
   
   
  1) Driftsresultat før nedskrivninger og andre inntekter og kostnader.
   
   
   
   
  Kontaktperson:
  Konserndirektør økonomi og finans, Trond Berger, tlf: 91 68 66 95
   
   
   
   Oslo, 27. februar 2009
  SCHIBSTED ASA
   
  Jo Christian Steigedal
  IR-direktør