Konsernregnskap per 31.12.2009

Schibsted ASA (SCH) , Published 19/02/2010 07:00:00

Solid resultatfremgang for Schibsted

 

Schibsted ASA (SCH) har i dag lagt frem sin rapport for. 4. kvartal 2009 som viser driftsinntekter på NOK 3,57 mrd., underliggende uendret fra samme periode i 2008. Driftsresultatet (EBITA) var NOK 348 mill. I samme periode i 2008 var driftsresultatet (EBITA) negativt med NOK 122 mill.

 

Schibsteds annonseinntekter falt i 4. kvartal underliggende med 0,4 prosent sammenlignet med samme periode i 2008, noe som innebærer en utflating fra tidligere perioder i 2009. Opplagsinntektene økte underliggende med 2 prosent.

 

– Vi er svært fornøyd med å ha forbedret resultatet betydelig i 4. kvartal. Selv i svake annonsemarkeder har rubrikknettstedene våre vist en kraftig vekst kombinert med marginforbedring, sier Schibsteds konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

 

– Lønnsomhetsprogrammet er gjennomført som planlagt og Schibsteds medarbeidere har klart å utnytte tøffe markedsforhold til å videreutvikle og styrke våre posisjoner, sier Ryssdal.

 

– Markedsforholdene er ennå usikre, og vi planlegger for en fortsatt krevende periode, sier Ryssdal.

 

Hovedpunkter i 4. kvartal 2009

 

(Tall i parentes viser tilsvarende periode i 2008.)

  • Konsernets driftsresultat (EBITA) var i 4. kvartal 2009 NOK 348 mill. (-122 mill.).
  • Lønnsomhetsforbedringen kommer som følge av en vellykket gjennomføring av konsernets lønnsomhetsprogram kombinert med fortsatt vekst på internett.
  • Driftsinntektene økte i 4. kvartal med 10 prosent til NOK 3,6 mrd. Økningen skyldes primært konsolidering av Media Norge fra og med 4. kvartal 2009. Underliggende falt driftsinntektene med 0,4 prosent.
  • Schibsteds annonseinntekter falt underliggende med 0,1 prosent sammenlignet med samme periode i 2008.
  • Kontantstrøm fra driften NOK 618 mill. i Q4 2009
  • Schibsted har god vekst i inntektene fra nettaktiviteter. I 4. kvartal økte driftsinntektene fra online rubrikk med 14 prosent, og driftsmarginen (EBITA) var 25 prosent (14 %). Nettaviser økte driftsinntektene med 26 prosent, og hadde en driftsmargin (EBITA) på 5 prosent (0 %).
  • Schibsted fullførte i 4. kvartal lønnsomhetsprogrammet for 2009 etter planen. Tiltakene har gitt effekt på 1,2 mrd. i 2009 som helhet, og er dermed foran planen på NOK 1 mrd. Det skyldes delvis raskere gjennomføring av tiltak enn opprinnelig planlagt. Antall ansatte er gjennom programmet redusert med 800 i løpet av 2009.
  • Schibsted fortsetter arbeidet med å rendyrke virksomheten og frigjøre kapital. Schibsteds aksjer i Basefarm ble solgt for NOK 130 mill., og aksjene i Teleadress ble solgt for SEK 60 mill. i 4. kvartal. Prosess for vurdering av salg av Schibsted Trykks eiendom i Oslo pågår.
  • I 4. kvartal 2009 fortsatte Schibsted utviklingen av nye rubrikknettsteder. Nettsteder basert på Blocket-konseptet ble lansert i Indonesia og Finland. I 1. kvartal 2010 er konseptet blitt lansert i Sveits og Ungarn, og er dermed til stede i 11 markeder utenfor Sverige.
  • Utbytte foreslått til NOK 1,50 pr. aksje (NOK 0,00)

 

Q4 Q4   Helår
2008 2009 (NOK mill.) 2009 2008
         
3 231 3 566 Driftsinntekter 12 745 12 851
(122) 348 Driftsresultat (EBITA) 1) 832 766
(1 542) (80) Nedskrivninger (161) (1 558)
(247) (50) Andre inntekter og kostnader (236) 482
(2 094) 168 Ordinært resultat før skattekostnad 279 (740)

1) Driftsresultat før nedskrivninger og andre inntekter og kostnader

 

 

I forbindelse med offentliggjøringen av resultatet inviterer Schibsted til presentasjon i dag 19. februar 2010 kl 09.00 i Schibsteds lokaler i Apotekergaten 10, Oslo. Et engelskspråklig videoopptak av presentasjonen er tilgjengelig på Schibsteds nettsider www.schibsted.no/ir. Telefonkonferanse med spørsmål og svar blir avholdt kl 14.00.

 

Vedlagt er kvartalsrapport, presentasjonsmateriell og regneark med finansiell og analytisk informasjon.

 

Kontaktperson:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Mobil: +47 916 86 695

 

 

Oslo, 19. februar 2010
SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

 

***

 

Schibsted er et skandinavisk mediekonsern med ambisjoner om å bli blant de ledende i Europa.
I dag har konsernet markedsledende posisjoner online og på papir i Norge, Sverige og internasjonalt gjennom sterke mediehus og online rubrikkvirksomhet.
Schibsteds vekststrategi er bygget på et tett samspill mellom merkevarer, innhold og kanaler – print, online og mobil.
Konsernet har 7.250 ansatte og virksomhet i 23 land. I 2009 var driftsinntektene NOK 12,7 mrd., og driftsresultatet (EBITA) NOK 899 mill. Schibsted er notert på Oslo Børs (ticker: SCH).

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12