Konsernregnskap per 31.3.2005

Schibsted ASA (SCH) , Published 02/05/2005 16:30:00

Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted – konsern per 31.3.2005. Vedlagt følger delårsrapport – 1. kvartal 2005.
 
Informasjon på Internett:
Schibsteds delårsrapport og presentasjon er tilgjengelig på Internett:
 
Schibsteds hjemmeside: http://www.schibsted.no/no/
 
 
 • Fortsatt positiv utvikling for konsernets nettaktiviteter. Nettaktivitetene utgjør i 1. kvartal 27 % av konsernets driftsresultat. FINN leverer sitt beste kvartalsresultat noensinne.
 • Aftonbladet fortsetter å levere sterke tall, og leverer sitt beste 1. kvartalsresultat noensinne. 
 • Økt nysatsning belaster resultatregnskapet med kostnader i 1. kvartal med ca kr 20 mill.
 • I 1. kvartal fortsetter opplagsfallet i VG, samtidig har VG aldri hatt flere lesere. Tegn til strukturendringer i markedet medfører utfordring fremover og ulike produkttiltak utredes.
 • Aftenposten har i 1. kvartal hatt fremgang i annonsemarkedet, hovedsakelig som følge av bedring i stillingsmarkedet og en vekst i opplaget.
 • Aftenposten vil få bortfall av boligannonser i størrelsesorden kr 45 – 60 mill. i 2005, men arbeider aktivt med tiltak for å heve markedsplassen i avisen.
 • Salget av 20 Minutter i Sveits har gitt Schibsted en gevinst på kr 200 mill. i 1. kvartal 2005.
 • Nedbemanning etter salg av konsernets trykkeri i Sverige belaster konsernet med kostnader på ca kr 80 mill.
 • Sandrew Metronome har hatt resultatfremgang i 1. kvartal, mens det har vært en svakere start på året for Metronome Film & Television.
 • Den svenske kinovirksomheten er solgt til Triangelfilm, med overtakelse 2. mai. Salget gir ingen regnskapsmessig effekt for konsernet.
 • Nedsalg i Schibsted Mobile og fusjon med Aspiro er gjennomført og nedsalget gir konsernet en gevinst på kr 89 mill.
 • I april kjøpte det Spanske mediekonsernet Grupo Zeta 20 % av 20 Minutos España.
 • Konsernet har i april solgt sin aksjebeholdning i Alma Media. Salget gir en finansinntekt i 2. kvartal på ca. kr 55 mill.
 •  
   
   
  1.1 – 31.3
  1.1 – 31.3
  1.1 – 31.12
  (NOK mill.)
  2005
  2004
  2004
   
   
   
   
  Driftsinntekter 
  2 432
  2 270
  9 690
  Driftsresultat før goodwill
  og andre inntekter og kostnader
  194
  156
  940
   
   
   
   
  Nedskrivning goodwill
      –
       –
  (78)
  Andre inntekter og kostnader
  207
     –
  (348)
  Driftsresultat
  401
  156
  514
   
   
   
   
  Ordinært resultat før skattekostnad
  385
  142
  476
   
   
   
   
  Resultat per aksje (kroner)
  5,03
  1,35
  3,55
  Resultat per aksje – justert (kroner)
  1,64
  1,35
  8,18
   
   
   
  Oslo, 2. mai 2005
   
  Rapporten inklusive tabeller kan lastes ned fra følgende link: 
   
  Presentasjon av rapporten kan lastes ned fra følgende link: