Konsernregnskap per 31.3.2006

SCHIBSTED ASA (SCH) , Published 11/05/2006 16:33:43

Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted – konsern per 31.3.2006. Vedlagt følger delårsrapport – 1. kvartal 2006.
 
Informasjon på Internett:
Schibsteds delårsrapport og presentasjon er tilgjengelig på Internett:
 
Schibsteds hjemmeside:  http://www.schibsted.no/no/
 
 • Konsernet leverer et driftsresultat i 1. kvartal på kr 167 mill. (194 mill.) Resultatet gir en driftsmargin på 7 % (8 %)
 • Økte investeringer i nye prosjekt belaster resultatregnskapet med kr 64 mill. (20 mill.) i 1. kvartal
 • Fortsatt sterk vekst for konsernets nettaktiviteter
 • Satsing på nye produkter øker kostnadene både i Aftenposten papiravis og for FINN
 • Næringsliv24 (n24.no) ble lansert i Norge 18. april og ble raskt Norges største nettsted for økonomi- og næringslivsnyheter
 • Näringsliv24 (n24.se) i Sverige har en sterk trafikkutviking og viser positivt resultat i 1. kvartal
 • Fortsatt opplagsfall og svakt annonsesalg i VG. Sterk utvikling for VG Nett
 • Påskeeffekt sammenlignet med 2005 påvirker VGs opplag negativt og annonseutviklingen til Aftenposten positivt
 • Aftonbladet har en sterk annonseutvikling og viser sitt beste 1. kvartalsresultat noensinne. Spesielt nettaktivitetene viser betydelig fremgang fra fjoråret
 • Svenska Dagbladet leverer sitt beste 1. kvartal noensinne som følge av økte annonse- og opplagsinntekter
 • Schibsted er i ferd med å inngå avtale om kjøp av resterende eierandel i Sandrew Metronome (50 %) fra Anders Sandrews stiftelse
 • 20 Minutter viser en vekst i inntektene på 31 % i Spania og 34 % i Frankrike
 • Nye lesertall for 20minutos i Spania viser at avisen styrker sin posisjon i det spanske markedet
 • Konsernets aktiviteter i Estland øker annonseinntektene i 1. kvartal med 25 %
 • Planlagte kostnadskutt i VG på totalt ca kr 100 mill. – gjennomføres i 2006 og 2007
 •  
   
   
  Schibsted vil presentere en ny struktur for rapportering av finansielle resultater. Sammenlignbare tall for 2005 følger vedlagt:
    
   
  Oslo, 11. mai 2006
   
   
  Rapporten inklusive tabeller kan lastes ned fra følgende link:
   
  Presentasjon av rapporten kan lastes ned fra følgende link: