Konsernregnskap per 31.3.2007

SCHIBSTED ASA (SCH) , Published 10/05/2007 16:32:53

Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted – konsern per 31.3.2007. Vedlagt følger delårsrapport – 1. kvartal 2007.
 
Informasjon på Internett:
Schibsteds delårsrapport og presentasjon er tilgjengelig på Internett:
 
Schibsteds hjemmeside:                   http://www.schibsted.no/no/
HUGIN Online:                                   http://www.huginonline.no/SCH
 
Hovedpunkter
 
(Tall i parentes viser tilsvarende periode i 2006.)
 • Konsernets driftsresultat (EBITA) i 1. kvartal er kr 260 mill. (167 mill.) Resultatet gir en driftsmargin på 8 % (7 %)
 • Økte investeringer i nye prosjekter belaster resultatregnskapet med kr 163 mill. (64 mill.) i
  1. kvartal
 • Konsernets nettaktiviteter har i 1. kvartal en inntektsvekst på 51 % (før kjøp datterselskap). Andel av konsernets driftsresultat (EBITA) er 46 % (etter kjøp datterselskap)
 • Nettaktivitetene til International Classifieds (Trader) har i 1. kvartal en inntektsvekst på 47 %
 • Gode annonsemarkeder både på papir og nett
 • Rekordresultat for FINN og Blocket i 1. kvartal
 • Sterk annonseinngang og bedret opplagssituasjon for papiravisene VG, Aftenposten og Svenska Dagbladet
 • Aftonbladet leverer svake resultater som følge av satsningen på Punkt SE og TV7. Det er også en noe svak start på året for papiravisen
 • Hitta.se øker sin trafikk, og er nå større enn Eniro
 • 20minutos.es viser sterkere vekst i unike brukere enn alle andre spanske nyhetsnettsteder.
 • Schibsted har i 1. kvartal solgt hovedkontoret i Apotektergaten 10 for kr 334 mill. Gevinsten kommer i 2. kvartal
 • Schibsted har lagt ut aksjene i Adresseavisen for salg. Dette vil bringe Schibsteds andel av det samlede avisopplaget i Norge under 33,3 % ved en etablering av Media Norge
 • Det føres en dialog med Konkurransetilsynet og Medietilsynet i forbindelse med Media Norge-fusjonen, og en børsnotering av mediekonsernet vil skje tidligst i september 2007
 
 
 
Oslo, 10. mai 2007
 
 
Rapporten inklusive tabeller og presentasjon av rapporten kan lastes ned fra følgende linker: