Konsernregnskap per 31.3.2008

Schibsted ASA (SCH) , Published 09/05/2008 07:00:00

Konsernstyret behandlet den 8. mai 2008 regnskapet for Schibsted – konsern per 31.3.2008. Vedlagt følger delårsrapport for 1. kvartal 2008.
 
                                Informasjon på Internett: http://www.schibsted.no/ir
 
Hovedpunkter (Tall i parentes viser tilsvarende periode i 2007.)
 • Konsernet hadde i 1. kvartal 2008 et driftsresultat (EBITA) på kr 283 mill. (260 mill.). Dette gir en driftsmargin på 8,2 % (7,7 %).
 • Schibsted solgte i 1. kvartal VG-bygget i Oslo sentrum, noe som bidro med en gevinst på kr 842 mill. (andre inntekter og kostnader).
 • Nettaktivitetene i Schibsted-konsernet hadde i 1. kvartal en inntektsvekst på 29 %. 61 % av konsernets driftsresultat kom fra nettaktivitetene (46 %).
 • God resultatvekst (EBITA) i FINN, VG Nett, Aftonbladet Nya Medier og Blocket/Bytbil.
 • Overgangen fra trykte aviser til nettaviser fortsetter. Opplagsinntektene i VG og Aftenbladet opprettholdes gjennom hevet løssalgspris.
 • Noe svakere utvikling for stillings- og eiendomsannonser i Aftenposten.
 • Sterk utvikling for 20 Minutter i Frankrike. Leserrekord, men utfordrende annonsemarked i Spania.
 • Schibsteds konsernstyre har vedtatt å samle alle konsernets rubrikkvirksomheter utenfor Norge under én ledelse i ett sentralt datterselskap, Schibsted Classified Media AS.
 • Sterk inntektsvekst fra nettaktiviteter i Schibsted Classified Media. Satsing på å bygge nye markedsposisjoner fortsetter. Inntektene fra trykte publikasjoner faller.
 • Schibsted har i 1. kvartal redusert kostnadene til organiske prosjekter fra kr. 163 mill. i fjor til kr 99 mill. i år.
 • Påskens plassering i 1. kvartal i år er antatt å hatt en negativ effekt på driftsinntektene på ca. 70 mill.
 
1) Driftsresultat før avskrivninger, nedskrivning goodwill og andre inntekter og kostnader
 
 
Oslo, 8. mai 2008
 
Rapporten inklusive tabeller og presentasjon av rapporten kan lastes ned fra følgende linker: