KONSERNREGNSKAP PR. 1. HALVÅR 1997

SCHIBSTED ASA (SCH) , Published 01/08/1997 00:00:00

Schibsted

SCHIBSTED ASA (SCH) – KONSERNREGNSKAP PR. 1. HALVÅR 1997

Konsernstyret behandlet den 19. august regnskapet pr. 30.6.1997. Konsernets omsetning i
1. halvår 1997 ble kr 2.563 mill., en økning på 31,9% eller kr 620 mill. sammenlignet med samme periode i fjor.

Driftsresultatet endte på kr 368,7 mill. mot kr 258,2 mill. i 1996, en økning på 42,8%. De vesentligste årsakene til økningen, i tillegg til konsolidering av Aftonbladet, er høyere annonseinntekter i Aftenposten og bedre resultater fra TV/Film. Finansresultatet ble kr 94,5 mill. sammenlignet med kr 44,1 mill. i 1996. Resultatet før skatt ble kr 462,7 mill. mot kr 301 mill. i fjor, en økning på 53,7%. Resultat etter skatt ble kr 328.5 mill. mot kr 216,8 mill. i 1996, en økning på 51,5%.

Nedenfor følger en oversikt over hovedtallene i regnskapet:


(MILL.KR.) 30.6.97 30.6.96 Endring

Driftsinntekter 2 563,2 1 943,0 31,9 %
Driftsresultat 368,7 258,2 42,8 %
Finansresultat 94,5 44,1 114,3 %
Resultat før skattekostnad 462,7 301,0 53,7 %
Resultat 328,5 216,8 51,5 %

EPS (kr.) 4,74 3,13
CFPS (kr.) 5,60 4,43

Aftonbladet Hierta AB er konsolidert i konsernets regnskap med virkning fra 1. mai 1996.

Delårsrapport på Internett
Schibsteds delårsrapport er tilgjengelig på Internett på adresse: http://www.schibsted.no
Den er også tilgjengelig fra http://www.huginonline.no/SCH/DR/sch97k2.pdf

Oslo, 19. august 1997
SCHIBSTED ASA
Kjell Aamot
Konsernsjef

Schibsted Hugin