Konsernregnskap pr. 1. Kvartal 1998

SCHIBSTED ASA (SCH) , Published 07/05/1998 00:00:00

Konsernstyret behandlet den 7. mai regnskapet per 31.3.1998. Konsernets omsetning per 1. kvartal ble kr 1.505 mill., en økning på 19,7 % eller kr 248 mill. sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultatet endte på kr 170,5 mill. mot kr 163,1 mill. i 1997, en økning på 4,5%.

Resultatet er påvirket av økningen i annonseinntektene, bedre resultater fra virksomhetsområdet TV/Film, utvidelse av satsingen på multimedia til hele Skandinavia, avsetning til førtidspensjoner i forbindelse med det nye trykkeriet samt gevinst fra salg av eiendom.

Finansresultatet ble kr 5,4 mill. sammenlignet med kr 3,3 mill. i 1997. Resultatet før skatt ble kr 173,6 mill. mot kr 166,0 mill. i fjor, en økning på 4,6 %. Resultat etter skatt ble kr 121,5 mill. mot kr 115,0 mill. i 1997, en økning på 5,7%.

Nedenfor følger en oversikt over hovedtallene i regnskapet:


(Mill. Kr.) 31.3.98 31.3.97 Endring

Driftsinntekter 1 505,4 1 257,9 19,7%
Driftsresultat 170,5 163,1 4,5%
Finansresultat 5,4 3,3 63,6%
Resultat før skattekostnad 173,6 166,0 4,6%
Resultat 121,5 115,0 5,7%

EPS (kr.) 1,75 1,66
CFPS (kr.) 2,88 2,33

Informasjon på Internett
Schibsteds delårsrapport og presentasjon er tilgjengelig på Internett:
Schibsteds hjemmeside: http://www.schibsted.no/konsern/kvartal
HUGIN Online: http://www.huginonline.no/SCH/

Oslo, 7. mai 1998
SCHIBSTED ASA

Kjell Aamot
Konsernsjef