KONSERNREGNSKAP PR. 3. KVARTAL 1997

SCHIBSTED ASA (SCH) , Published 06/11/1997 00:00:00

Schibsted

Konsernstyret behandlet den 6. november regnskapet pr. 30.9.1997. Konsernets omsetning pr.
3. kvartal ble kr 3.827 mill., en økning på 23,5 % eller kr 728 mill. sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultatet endte på kr 477,3 mill. mot kr 345,5 mill. i 1996, en økning på 38,2 %.

De vesentligste årsakene til økningen, i tillegg til konsolidering av Aftonbladet, er høyere annonseinntekter i Aftenposten og bedre resultater fra virksomhetsområdet TV/Film.

Finansresultatet ble kr 91,8 mill. sammenlignet med kr 23,8 mill. i 1996. Resultatet før skatt ble
kr 567,9 mill. mot kr 367,1 mill. i fjor, en økning på 54,7 %. Resultat etter skatt ble kr 403,2 mill. mot
kr 264,3 mill. i 1996, en økning på 52,6 %.

Nedenfor følger en oversikt over hovedtallene i regnskapet:

(MILL.KR.)	                30.9.97	  30.9.96   Endring

Driftsinntekter 3 827,1 3 099,2 23,5 %
Driftsresultat 477,3 345,5 38,2 %
Finansresultat 91,8 23,8
Resultat før skattekostnad 567,9 367,1 54,7 %
Resultat 403,2 264,3 52,6 %

EPS (kr.) 5,82 3,82
CFPS (kr.) 7,56 6,30

Aftonbladet Hierta AB er konsolidert i konsernets regnskap med virkning fra 1. mai 1996.

Informasjon på Internett
Schibsteds delårsrapport og presentasjon er tilgjengelig på Internett:
· Schibsteds hjemmeside: http://www.schibsted.no/konsern/kvartal
· HUGIN Online: http://www.huginonline.no/SCH/rapporter.shtml
HUGIN Online (http.//www.huginonline.no) leverer oppdatert finansinformasjon og pressemeldinger for de fleste selskaper registrert på Oslo Børs.

Rappoert er tilgjengelig for nedlasting på http://www.huginonline.no/SCH/DR/sch97k3.pdf
Presentasjon er tilgjengelig for nedlasting på http://www.huginonline.no/SCH/PRES/sch97k3_pres.pdf eller i HTML på http://www.huginonline.no/SCH/PRES/sch97k3/

Oslo, 6. november 1997
SCHIBSTED ASA

Kjell Aamot
Konsernsjef

Schibsted Hugin