Fullmakter til generalforsamling 2008

Korreksjon, Flagging , Published 06/05/2008 12:02:31

Ole Jacob Sunde, styreformann i Schibsted ASA, har den 6. mai 2008, i forbindelse med årets ordinære generalforsamling, til sammen mottatt stemmerettigheter med grunnlag i fullmakter for 5.226.876 aksjer i Schibsted ASA. Fullmaktene gjelder kun for årets ordinære generalforsamling i Schibsted ASA. Dette medfører at Ole Jacob Sunde innehar fullmakter som omfatter 7,55 % av stemmene i Schibsted ASA. Sunde eier gjennom sitt nærstående selskap Ringgården AS 100.000 aksjer i Schibsted, en andel på 0,14 % av aksjene i selskapet. I tidligere utsendt melding fremgikk det at Ole Jacob Sunde er styreformann i Blommenholm Industrier. Dette er ikke korrekt og Sunde vil således ikke stemme for Blommenholm Industriers aksjer på generalforsamlingen.
 
Oslo, 6. mai 2008
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal
IR-direktør