Kostnadskutt i Aftenposten

Schibsted ASA (SCH) , Published 26/10/2001 10:15:06

Annonseinntekter i Aftenposten er for tiden vesentlig lavere enn i fjor som angitt i tidligere resultatvarsel av 11. oktober 2001. Aftenposten har etablert et prosjekt som en del av produktivitets og lønnsomhetsprogrammet i Schibsted konsernet, men det er nødvendig med ytterligere resultat forbedrene tiltak som følge av de sviktende annonseinntektene . Programmet er under utforming, men det kan ikke utelukkes at resultat forbedrene tiltak kan bli i størrelsesorden 200 mill. kroner over de neste par år.