Kostnadsprogram i Aftonbladet

Schibsted ASA (SCH) , Published 19/06/2007 13:58:03

Styret i Aftonbladet har i dag besluttet kostnadsreduksjoner for papiravisen Aftonbladet på ca SEK 50 millioner i 2007 og ytterligere ca SEK 40 millioner i 2008 i forhold til nåværende kostnadsnivå. Omstillingen innebærer blant annet en reduksjon i bemanningen i avisen knyttet til avtalefestet pensjon.
 
I forbindelse med omstillingen har styret i Aftonbladet godkjent en engangskostnad på ca SEK 50 millioner, med regnskapsmessig avsetning i all hovedsak under 3. kvartal 2007.
 
Kontaktpersoner:
Konserndirektør for økonomi og finans i Schibsted, Trond Berger tlf.: +47 91 68 66 95
Administrerende direktør i Aftonbladet, Carl Gyllfors tlf.: +46 706 762 107

Oslo, 19. juni 2007
SCHIBSTED ASA