Låneavtale

Schibsted ASA (SCH) , Published 21/12/2010 08:57:40

Schibsted har inngått avtale om å låne EUR 50 mill. fra Eksportfinans fra 31. januar 2011 til gode betingelser.

Låneopptaket består av to lån på EUR 25 mill. med henholdsvis 3 og 5 års løpetid. Låneprovenyet vil bli benyttet til å redusere trekk på Schibsteds bankfasiliteter.

Kontaktperson:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Tlf: +47 916 86 695

 

Oslo, 21. desember 2010

SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12