Lavere papirpriser for Schibsted i Norge

Schibsted ASA (SCH) , Published 16/12/2002 13:37:07

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) har på vegne av norske aviser forhandlet en ny papirpris med Norske Skog for 2003. Ny pris er redusert som følge av valutaeffekt av en sterk norsk krone i 2002 og reduserte markedspriser for avispapir.
 
For Schibsted utgjør neste års samlede besparelse med effekt fra 1. januar 2003 ca. kr 45-50 mill. før skatt på årsbasis inklusive Schibsteds andel av resultater i regionavisene.
 
Forhandlinger om ny avispapirpris i Sverige pågår og forventes avsluttet innen årsskiftet.
 
 
Oslo, 16. desember 2002
 
SCHIBSTED ASA
Trond Berger
Konserndirektør Økonomi & Finans

Tlf. 91 68 66 95