Ledere innløser opsjoner

Schibsted ASA (SCH) , Published 08/11/2006 09:03:43

I forbindelse med Schibstedkonsernets rullerende opsjonsprogram for nøkkelpersoner, ble det tirsdag 7. november innløst 90.000 opsjoner. Opsjonene ble tildelt i 2002 med innløsningskurs kr 93 per aksje. Som følge av justeringer i opsjonsprogrammet ved fjorårets opsjonstildelinger, er innløsningsfristen for 2002-opsjonene den 31.12.2006.  Schibsted ASA har i forbindelse med innløsningen av opsjonene solgt 90.000 egne aksjer til de ovenfor angitte innløsningskurser. Etter salget er Schibsteds beholdning av egne aksjer 3.575.804.
 
Reinvesteringsplikten i Schibsteds opsjonsprogram er oppfylt ved at samtlige nøkkelpersoner har kjøpt aksjer tilsvarende 50 % av gevinst etter skatt. 77.940 aksjer ble etter dette videresolgt i markedet til en snittkurs på kr 200,22.
 
Følgende nøkkelpersoner har innløst opsjoner og videresolgt aksjer:
 
 
 
Oslo, 8. november 2006
SCHIBSTED ASA