Ledere innløser opsjoner

Schibsted ASA (SCH) , Published 08/11/2004 09:16:52

I forbindelse med Schibsteds rullerende opsjonsprogram for nøkkelpersoner i Schibstedkonsernet ble det fredag 5. november innløst 60.000 aksjer. Opsjonene ble tildelt i 2001 og kan innløses i løpet av 2004 med en innløsningskurs på 100,-. Alle aksjene er solgt fra Schibsted til 100 kroner pr. aksje og opsjonsinnehaverne har videresolgt aksjer i markedet til en snittkurs på 155,03kroner.
 
Følgende personer har innløst og videresolgt aksjer:
 
 
 
 
 
Schibsted ASA har ved innløsingen av opsjonene benyttet beholdningen av egne aksjer, denne beholdningen var før innløsingen 1.380.470 og etter innløsingen er beholdningen 1.320.470 egne aksjer.
 
Oslo, 8. november 2004
SCHIBSTED ASA
 
 
Catharina Thorenfeldt
VP Investor Relations