Ledere innløser opsjoner

Schibsted ASA (SCH) , Published 08/03/2004 09:53:28

I forbindelse med Schibsteds rullerende opsjonsprogram for nøkkelpersoner i Schibstedkonsernet ble det fredag 5. mars innløst 60.000 aksjer. Opsjonene ble tildelt i 2001 og kan innløses i løpet av 2004 med en innløsningskurs på 100,-. Alle aksjene er solgt fra Schibsted til 100 kroner pr. aksje og opsjonsinnehaverne har videresolgt aksjene i markedet til en snittkurs på 141,17 kroner.
 
Følgende personer har innløst og videresolgt aksjer:
 
 
Beholdning før innløsning
Innløst 5. mars
Solgt 5. mars
Beholdning etter salg
Trond Berger
5 465
15 000
15 000
5 465
Einar Hanseid
2 499
7 500
7 500
2 499
Jan Erik Knarbakk
4 479
15 000
15 000
4 479
Birger Magnus
9 002
15 000
15 000
9 002
Olav Mugaas
1 466
7 500
7 500
1 466
 
 
Schibsted ASA har ved innløsingen av opsjonene benyttet beholdningen av egne aksjer, denne beholdningen var før innløsingen 1.490.518 og etter innløsingen er beholdningen 1.430.518 egne aksjer.
 
Oslo, 8. mars 2004
SCHIBSTED ASA
 
 
Stein Yndestad
VP Investor Relations