Ledere innløser opsjoner

Schibsted ASA (SCH) , Published 12/12/2007 08:23:29

I forbindelse med Schibstedkonsernets rullerende opsjonsprogram for nøkkelpersoner, ble det tirsdag 11.desember innløst 105.000 opsjoner. Av opsjonene ble 97.500 tildelt i 2003 med innløsningskurs kr 98 per aksje og 7.500 tildelt i 2004 med innløsningskurs på 120 per aksje. Som følge av justeringer i opsjonsprogrammet ved fjorårets opsjonstildelinger, er innløsningsfristen for 2003-opsjonene den 31.12.2007, mens innløsningsfristen for 2004-opsjonene er den 31.12.2008.  Schibsted ASA har i forbindelse med innløsningen av opsjonene solgt 105.000 egne aksjer til de ovenfor angitte innløsningskurser. Etter salget er Schibsteds beholdning av egne aksjer 3.235.336.
 
Det er reinvesteringsplikt knyttet til opsjonsordningen inntil den enkelte nøkkelpersonens totale aksjebeholdning har en verdi på:
  • Konsernsjefen: 2* brutto årslønn
  • Konserndirektørene: 1* brutto årslønn
  • Øvrige opsjonsinnehavere: ½* brutto årslønn
Dersom reinvesteringsplikten ikke er oppfylt må det reinvesteres i aksjer tilsvarende 50 % av gevinst etter skatt.
 
Følgende nøkkelpersoner har innløst opsjoner og videresolgt aksjer:


 
Antall
opsjoner
 innløst
Opsjons-
beholdning
etter
innløsning
Aksje-
beholdning
før
innløsning
Reinvestering
Aksje-
beholdning
etter
reinvestering
 
Kjell Aamot
30.000
120.000
22.798
1.000
23.798
 
Trond Berger
15.000
60.000
7.653
1.000
8.653
 
Birger Magnus
15.000
60.000
11.085
2.275
13.360
 
Sverre Munck
15.000
60.000
7.066
1.500
8.566
 
Olav Mugaas
7.500
25.000
2.649
0
2.649
 
Einar Hanseid
7.500
0
3.612
0
3.612
 
Bernt Olufsen
7.500
30.000
7.710
0
7.710
 
Hans Erik Matre
7.500*
22.500
114
975
1.089
* Opsjoner tildelt i 2004.
98.250 aksjer ble etter dette videresolgt i markedet til en snittkurs på kr 251,06. Etter dette er det kun Hans Erik Matre, av de som nå har innløst opsjoner, som ikke har oppfylt reinvesteringsplikten. Olav Mugaas og Einar Hanseid er ikke lenger med i opsjonsprogrammet og har derfor ikke reinvesteringsplikt.
 
Oslo, 12. desember 2007
SCHIBSTED ASA