Materialet fra orienteringsmøte om Media Norge

Schibsted ASA (SCH) , Published 05/01/2007 13:02:55

Prosjektstyret i Media Norge avholder i dag et orienteringsmøte vedrørende etablering av mediekonsernet Media Norge. Materialet som blir brukt på dagens orienteringsmøte ligger vedlagt.
 

Oslo, 5. januar 2007
SCHIBSTED ASA

Attachments