Media Norge ASA formelt etablert

Schibsted ASA (SCH) , Published 25/06/2009 08:00:00

Media Norge ASA blir i dag formelt etablert. I konsernet inngår mediehusene Aftenposten, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad samt Finn.no (88,3 prosent eid av Media Norge).
 
De tidligere eierne i de ulike mediehusene som nå inngår i Media Norge vil heretter være eiere direkte i det nye konsernet. Største aksjonær ved etableringen er Schibsted ASA, med en eierandel på 80,2 %. De opprinnelige planene om børsnotering er utsatt, men vil en børsnotering vil finne sted når forholdene ligger til rette for det og senest innen syv år. Media Norge vil bli konsolidert inn i Schibsteds konsernregnskap fra og med 3. kvartal 2009.
 
 
Oslo, 25. juni 2009
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal
IR-direktør