Media Norge etableres uten Adresseavisen ASA

Schibsted ASA (SCH) , Published 15/12/2006 16:44:32

Media Norge prosjektet, som innebærer en felles eiermessig overbygging av mediehusene Adresseavisen/Aftenposten/Bergens Tidende/Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad og dermed også Finn, har hatt en omfattende dialog med Medietilsynet for å klarlegge etableringen av Media Norge i forhold til eierskapslovgivning.
 
Medietilsynets redegjørelse om sannsynlig tolkning av loven og eventuelle mulige overgangsordninger gjør en etablering av Media Norge vanskelig gjennomførbart med alle 5 deltagende mediehus. Styrelederne i Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen har derfor besluttet å foreslå for sine respektive styrer at Media Norge etableres uten Adresseavisen. Det langvarige samarbeidet med Adresseavisen i “Fire store” ønskes videreført.
 
Generalforsamlinger som beslutter etablering av Media Norge er fremdeles planlagt avholdt 15. februar 2007.
 
 
Kontaktpersoner:
Konserndirektør Schibsted Norge, Birger Magnus, tlf. 90030093
 
 
Oslo, 15.desember 2006
 
Schibsted ASA