Media Norge klager på Medietilsynets forbud

Schibsted ASA (SCH) , Published 24/07/2007 08:30:00

(Oslo, 24. juli 2007): Partene bak Media Norge, Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen og Schibsted har i dag oversendt sin klage på Medietilsynets inngrepsvedtak mot Media Norge. Klagen retter seg også mot Medietilsynets krav om avhending av aksjer ervervet av Schibsted ASA i Stavanger Aftenblad ASA etter 15. februar i år.
 
– Vår klage baserer seg for det første på at Medietilsynet har lagt et feil faktum til grunn for sitt vedtak. Medietilsynet har lagt til grunn at etableringen av Media Norge fører til at Schibsted kommer over eierskapsbegrensningen på 1/3 av det samlede dagspresseopplaget. Videre ser det ut til at Medietilsynet har lagt til grunn at Schibsteds erverv av aksjer i Stavanger Aftenblad ASA isolert sett uten et Media Norge vil bringe Schibsted over denne eierskapsgrensen, sier styrelederne Ådne Kverneland i Stavanger Aftenblad, Jan Erik Knarbakk i Fædrelandsvennen, Jan Einar Greve i Bergens Tidende og Birger Magnus i Aftenposten.
 
– Begge disse forutsetningene er uriktige. Medietilsynet fikk et forpliktende tilbud fra Schibsted om å selge seg ned til 31.8 prosent av dagspresseopplaget, men dette forslaget til minnelig løsning for Media Norge ble avvist av tilsynet. Og selv i en fremtid uten Media Norge vil Schibsted ikke kontrollere mer enn 32.7 prosent av dagspresseopplaget, dagens eierskap i Stavanger Aftenblad inkludert. At Medietilsynet tar utgangspunkt i feil faktum, legger vesentlige og feilaktige føringer på Medietilsynets vurderinger, fremholder styrelederne.
 
Det fremgår også av vedtaket at Medietilsynet har lagt avgjørende vekt på Schibsteds eierstilling på nett og sammensetningen av Schibsteds avisportefølje: – Dette er forhold som Medietilsynet etter vår oppfatning ikke har anledning å bruke som begrunnelse for et forbud. Tilsynet har etter eget forgodtbefinnende innført nye, lavere og annerledes eierskapsgrenser enn de som er fastlagt av Stortinget. Dette gjør de dels ved å inkludere netteierskap, dels ved å innføre og legge til grunn en ny og vilkårlig beregningsstørrelse av det tilsynet kaller “sentrale regionaviser, riksaviser og riksdekkende meningsbærende aviser”, sier de fire styrelederne.
 
Klagen er rettet til Klagenemnda for eierskap i media, men skal først behandles i Medietilsynet. Dersom Medietilsynet ikke ser grunn til å endre sitt inngrepsvedtak etter å ha satt seg inn i klagen, går klagen videre til behandling i Klagenemnda. – Det innebærer en helt ny og selvstendig behandling av Media Norge-prosjektet, og vi har stor tro på at vår klage vil vinne frem her, sier styrelederne i Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen, Bergens Tidende og Aftenposten.