Media Norge kommer i havn

Schibsted ASA (SCH) , Published 26/04/2007 14:28:09

(Oslo, 26.04.07): -Som vi alt har gjort kjent, vil Schibsted nå selge sin aksjepost i Adresseavisen. Schibsted vil altså komme under medieeierskapslovens definisjon av “betydelig eierstilling”. Medietilsynets argument mot Media Norge i høringsnotatet faller derfor bort, og vi har derfor tro på at prosjektet vil bli loset i havn, sier konserndirektør Birger Magnus i Schibsted.
 
Medietilsynet har i sitt høringsnotat lagt til grunn at Schibsted vil få en såkalt betydelig eierstilling med 34 prosent av dagspresseopplaget, og at det derfor kan være aktuelt å si nei til Media Norge som eierplattform for Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen og Aftenposten. Schibsted kommer imidlertid under grensen for betydelig eierstilling før Medietilsynet skal treffe sitt endelige vedtak.