Media Norge sikrer mediemangfoldet

Schibsted ASA (SCH) , Published 16/02/2007 14:34:13

– Med positive vedtak til Media Norge på generalforsamlingene i Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen, er de fire regionale mediehusene et skritt videre på veien med å skape en sterk, publisistisk eierplattform, sier Birger Magnus, leder for prosjektstyret for Media Norge og konserndirektør i Schibsted.
 
De positive vedtakene på gårsdagens generalforsamlinger innebærer at Medietilsynet vil starte sin formelle behandling av eierintegrasjonen. Konkurransetilsynet er alt i gang med sin behandling.
– Medietilsynets behandling er en viktig og spennende prosess der det vil komme mange innspill, en prosess vi tar svært alvorlig. Vi er trygge på at vi skal dokumentere overfor Medietilsynet at Media Norge-dannelsen er til beste for mediemangfoldet i Norge. Vi er også trygge på at vår dialog med Konkurransetilsynet vil vise at Media Norge er til fordel for konkurransen, ikke til ulempe, sier Magnus.
 
Flere konkurrerende avishus har gått sterkt imot Media Norge, og argumenterer med at Schibsted gjennom sin eierposisjon vil kontrollere mange aviser og dermed true mediemangfoldet både gjennom redaksjonell uniformering og markedsmakt.
– Vi forstår at våre konkurrenter har oppfatninger om et så viktig grep i norsk avisverden. Men jeg vil minne om at Media Norge er skapt på initiativ av de fire viktigste regionale avishusene i Norge, med sjefredaktørene i spissen. Selve hensikten er å sikre og styrke den regionale journalistikken gjennom en trygg, sterk og publisistisk eierplattform. Ingen medieaktør i Norge har gått så langt i å trygge redaktørinstituttet som Media Norge gjør det i sine vedtekter, framholder Magnus.
 
– Medieverden er i stor endring, og den trykte pressen er utfordret både gjennom digitaliseringen av informasjon og av en eierskapsutvikling der kortsiktige investormiljøer uten publisistiske interesser er på offensiven. Schibsteds eierposisjon er et vern om en publisistisk plattform, og kompetansen og ressursene i mediehusene styrkes ytterligere, slik at vi kan hevde oss stadig bedre i den digitale mediesfæren. Uten dette grepet vil disse fire mediehusene stå langt dårligere rustet til å verne avisene i de endringsprosdessene som kommer med stadig større kraft, understreker Birger Magnus.
 
 
Kontaktpersoner:
Prosjektstyrets leder, Birger Magnus tlf.: 90 03 00 93
 
 
Oslo, 16. februar 2006