Medietilsynet og Schibsted har inngått avtale om minnelig løsning i forbindelse med Stavanger Aftenblad

Schibsted ASA (SCH) , Published 09/11/2007 17:19:00

Den minnelige løsningen innebærer at Schibsted ikke må selge seg ned i Stavanger Aftenblad ASA.
 
Medietilsynet varslet 15. oktober at de hadde til hensikt å gripe inn mot Schibsteds erverv av aksjer i Stavanger Aftenblad:

Alle aksjer som etter den 15. februar 2007 er ervervet eller senere erverves av Schibsted ASA eller andre på vegne av Schibsted i Stavanger Aftenblad ASA skal avhendes.”
 
På bakgrunn av det varslede vedtaket møttes Medietilsynet og Schibsted torsdag 08. november til forhandlinger om minnelig løsning.
 
Basert på disse forhandlingene har Medietilsynet og Schibsted nå inngått en avtale om minnelig løsning. Den minnelige løsningen innebærer at Medietilsynet tillater Schibsteds erverv og avtaler om erverv av aksjer i Stavanger Aftenblad etter den 15. februar 2007 med følgende betingelser:

  • Schibsted skal selge seg ned i Adresseavisen til en aksjepost som ikke kan overstige 30% av selskapets aksjekapital
  • Schibsted skal selge seg ned i Harstad Tidende Gruppen til en aksjepost som ikke kan overstige 40% av selskapets aksjekapital
  • Schibsteds avhendelse av aksjer i Adresseavisen og Harstad Tidende Gruppen skal gjennomføres innen rimelig tid etter at Klagenemnden i den sak som gjelder etableringen av Media Norge eventuelt har truffet vedtak som forbyr etableringen av Media Norge
  • Medietilsynet skal holdes fortløpende orientert om salgsprosessene og Schibsted vil føre en dialog med Medietilsynet i forkant av at salg gjennomføres for å sikre at formålene bak medieeierskapsloven blir ivaretatt gjennom transaksjonene.
 
Vedtaket og den minnelige løsning vil først tre i kraft fra det tidspunkt Klagenemnden i sak Media Norge eventuelt skulle treffe vedtak om å forby Media Norge. For det tilfellet at Klagenemnden skulle tillate etableringen av Media Norge, vil Schibsteds aksjeinnehav i Stavanger Aftenblad bli omgjort til aksjer i Media Norge og således være omfattet av Schibsteds avtalefestede nedsalgsforpliktelse i Media Norge.
 
Schibsted er svært tilfreds med partene basert på en konstruktiv dialog kunne enes om en minnelig løsning.
 
 
Kontaktperson:
 
Birger Magnus (mobil 90 03 00 93)       
Konserndirektør Schibsted