Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCH) , Published 17/02/2014 16:35:00

Rolv Erik Ryssdal, konsernsjef, har 17. februar 2014 solgt 7.165 aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 380,00 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Ryssdal 23.525 aksjer i Schibsted ASA.

Oslo, 17. februar 2014
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12