Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCH) , Published 18/12/2013 16:35:00

I forbindelse med Schibsted Media Groups prestasjonsbaserte aksjekjøpsprogram ble det 16. mai annonsert at 98.955 egne aksjer ble overført til ansatte i konsernet.

Tildelingen av 377 av disse aksjene vil bli reversert, og aksjene vil bli tilbakeført til Schibsted ASA i disse dager. Etter dette eier Schibsted 655.075 egne aksjer.

Oslo, 18. desember 2013
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12