Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCH) , Published 31/10/2013 08:00:00

Trond Berger, konserndirektør, har 30. oktober 2013 solgt 5.000 aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 375,1602 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Berger inkludert nærstående 15.824 aksjer i Schibsted ASA.

Terje Seljeseth, adm. direktør i Schibsted Classified Media, har 30. oktober 2013 solgt 2.900 aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 375,13 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Seljeseth inkludert nærstående 13.105 aksjer i Schibsted ASA.

Oslo, 31. oktober 2013
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12