Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCH) , Published 20/06/2013 08:00:00

I forbindelse med et tidligere opsjonsprogram for nøkkelmedarbeidere ble 19. juni 2013 innløst 7.500 opsjoner med underliggende rett til kjøp av 9.420 aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 51,00. Det er tak på gevinst ved innløsning av opsjonene, og høyeste kurs aksjene kjøpt gjennom opsjonene kan realiseres til er NOK 125,48.

Det er reinvesteringsplikt knyttet til opsjonsinnløsningen. På bakgrunn av dette ble 8.819 aksjer videresolgt i markedet til kurs NOK 256,5714 per aksje mens 601 aksjer ble overført til den aktuelle ansatte.

I forbindelse med Schibsteds prestasjonsbaserte aksjekjøpsprogram for 2013 er det foretatt en justering av antall aksjer som overføres til deltakere i programmet. Ytterligere 1.785 aksjer overføres i den forbindelse til ansatte i disse dager. For ytterligere informasjon om programmet, vises det til børsmelding 16. mai 2013.

Etter transaksjonen eier Schibsted 675.955 egne aksjer.

Oslo, 20. juni 2013
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12