Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCH) , Published 13/05/2013 08:00:00

Konserndirektør Sverre Munck har 10. mai 2013 solgt 5.000 aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 240,52 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Munck inkludert nærstående 14.926 aksjer i Schibsted ASA.

Oslo, 13. mai 2013
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12