Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCH) , Published 12/11/2012 08:00:00

Konserndirektør Sverre Munck har 9. november 2012 solgt 3.000 aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 222,10 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Munck 17.893 aksjer i Schibsted ASA.

Oslo, 12. November 2012
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12