Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCH) , Published 13/08/2012 08:00:00

Tyns Ring AS har 10. august 2012 solgt 53.209 aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 204,1658 pr aksje. Tyns Ring AS er eid av styremedlem i Schibsted ASA Christian Ringnes. Tyns Ring AS har ingen aksjer i Schibsted etter transaksjonen. Christian Ringnes eier etter transaksjonen 81.991 aksjer i Schibsted ASA gjennom Ringnes Holding AS.

Oslo, 13. august 2012
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12