Meldepliktig handel

Schibsted ASA (SCH) , Published 15/05/2012 08:00:00

Styremedlem i Schibsted Eva Berneke har 14. mai 2012 kjøpt 1.895 aksjer i Schibsted ASA til gjennomsnittskurs NOK 186,6424 pr. aksje. Ny beholdning av aksjer i selskapet etter transaksjonen er 4.020.

 

Oslo, 15. mai 2012

SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal

IR-direktør

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12